Cogghen, Cleene Cogghen ende Schuten

Promotie Karel Vlierman op 4 oktober

De kogge: voor veel mensen het eerste waaraan ze denken als de Hanze ter sprake komt. En inderdaad hebben veel Hanzekooplieden voor het vervoeren van hun waren gebruik gemaakt van schepen die koggen genoemd werden. Toch is het nog niet zo gemakkelijk om een betrouwbaar beeld te krijgen van de scheepstypen die genoemd worden in middeleeuwse geschreven bronnen zoals tolregisters. Hoe zagen ze eruit? Welke technische ontwikkelingen maakten ze door?

Op 4 oktober 2021 verdedigt Karel Vlierman aan de Radboud Universiteit zijn proefschrift getiteld Cogghen, Cleene Cogghen ende Schuten. De promotie kan online bijgewoond worden via een livestream.

Meerdere stadszegels bevatten een schip dat een kogge genoemd wordt, bijvoorbeeld dit zegel van Harderwijk uit 1280 (Hanseatiske Museum Bergen).

Karel Vlierman heeft bijna een leven lang ervaring als maritiem archeoloog. Aan de hand van scheepswrakken uit de periode ca. 1250-1500 schreef hij een indrukwekkend proefschrift over de scheepsbouwtraditie in de Lage Landen in die periode. Het is uitgegeven in een casette bij SPA uitgevers, en telt maar liefst 1000 pagina’s, waaronder 70 gedetailleerde tekeningen op A1 en A2 formaat. Hij bespreekt de geschiedenis van de kogge, en je kunt er alle technische informatie over de gevonden scheepswrakken in vinden, zoals rompvormen, afmetingen en gebruikte materialen, inclusief technische tekeningen en reconstructies. Ook gevonden gebruiksvoorwerpen worden beschreven en zijn afgebeeld, en er zijn impressietekeningen van de situatie aan boord.

Ik heb het werk zelf nog niet in handen gehad (of op een tafel opengeslagen, wat me verstandiger lijkt bij dit formaat…) maar ik geloof de aankondigingen van dit boek direct als er geschreven wordt dat dit een nieuw standaardwerk op het gebied van de geschiedenis van scheepsbouw zal zijn. Het is geschreven in het Engels en daardoor ook goed toegankelijk voor niet-Nederlandstalige geïnteresseerden. Het draagt de titel Cogs, small cogs and boats. The thirteenth until sixteenth century Dutch and Flemish archaeological finds from the Hanseatic shipbuilding tradition seen in a broader perspective.

De promotie Cogghen, Cleene Cogghen ende Schuten vindt plaats op 4 oktober om 14.30 uur precies in de Academiezaal van de Radboud Universiteit. Karel Vliermans promotoren zijn prof. dr. A.M. Koldeweij en prof. dr. Th. J. Maarleveld, zijn copromotoren zijn prof. drs. H.L. Janssen en dr. H.H.C.C. Clevis. Door de Corona-situatie zijn promoties alleen nog op uitnodiging op locatie bij te wonen, maar andere geïnteresseerden kunnen er online bij zijn via een livestream. Op 4 oktober om 14.30 uur kun je hier de promotie volgens (alleen dan, niet op een andere datum of tijdstip).

Meer informatie

De informatie in deze aankondiging heb ik gebaseerd op de aankondiging van de verdediging op de website van de Radboud Universiteit, de informatie bij de boeken door SPA-uitgevers, informatie over het werk op Maritiem Portal, en een aankondiging van een lezing door Karel Vlierman bij de Stadskazerne in Kampen.

2 antwoorden op “Cogghen, Cleene Cogghen ende Schuten”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *