Hanze-tour voor Emmerik en Hattem

Kort na mijn thuiskomst uit Hannover stond er een nieuwe activiteit op de planning die het vermelden waard is. Zeven studenten van de master Tourism and Culture van de Radboud Universiteit mochten op 18 juni in het stadhuis van Emmerik hun ideeën presenteren voor twee apps met verhalen over de Hanzegeschiedenis van Hattem en Emmerik. De presentaties vormden de afsluiting van het vak ‘Tourism on demand 2’, gegeven door Jette Janssen van Erfgoed Gelderland. Omdat ik in de cursus een gastcollege gaf, zat ik op een hele zomerse dinsdagmorgen alweer in de trein naar Duitsland!

Het wapen van Emmerik in een parkeerplaats.
Het logo van Hanzesteden Marketing.

De studenten hadden een opdracht van echte opdrachtgevers meegekregen, namelijk van Hanzesteden Marketing. In twee groepen ontwikkelden ze een verhaallijn voor een app die gebruik maakt van augmented reality voor de steden Hattem en Emmerik. Dit was geen eenvoudige opgave, want voor deze steden is nog maar weinig bekend waarom de Hanze voor hen belangrijk is geweest, en welke rol het stadsbestuur en de inwoners speelden in het netwerk van Hanzekooplieden en Hanzesteden.

Beide groepjes testten eerst verschillende augmented reality apps uit, en stelden een set gouden regels op voor de ultieme app. Ook presenteerden ze allebei ideeën voor de marketing van de app, zodat die niet verstoft in een digitaal hoekje. De gekozen verhaallijnen waren heel verschillend, maar bleken op een slimme manier toch met elkaar verbonden.

Aline, Amarens en Steven namen Emmerik voor hun rekening. Van het middeleeuwse en vroegmoderne stadscentrum is na de Tweede Wereldoorlog weinig over. Juist in zo’n geval biedt een app uitkomst: je kunt op locatie laten zien hoe die locatie er bijvoorbeeld in de Middeleeuwen uitzag. Zo stelden de studenten voor om de kraan die op de Rijnkade heeft gestaan digitaal leven in te blazen, en te laten zien hoe die werkte.

In Emmerik is een kistje bewaard gebleven dat Emmerikse kooplieden op reis bij zich hadden. Daarin zat onder andere geleidebrieven waar je als burger van de stad recht op had, en die ervoor zorgden dat je veiliger kon reizen, privilegebrieven voor Hanzekooplieden, en een lepel. In de app ‘The Hansa Box of Secrets’ kruipt de gebruiker in de huid van burgemeester en koopman Johann Berck, maar zijn kistje blijkt niet compleet. Tijdens de tocht door Emmerik verzamel je de ontbrekende voorwerpen op verschillende locaties door vragen te beantwoorden. Op iedere locatie krijg je bovendien wat meer informatie over de Hanzegeschiedenis. De app zelf hoefde niet ontwikkeld te worden, maar de studenten maakten die al wat tastbaarder door een logo te ontwerpen.

Ismini, Ana, Amber en Eline pakten een onderdeel uit ditzelfde kistje als centraal element van hun verhaal. In hun app maakt de gebruiker kennis met Geryt Jans, een nieuwsgierige Hattemse timmerman. Hij loopt de bode Jakob tegen het lijf, die een belangrijke brief bij zich heeft. Jakob wil natuurlijk niet zeggen wat er in de brief staat, en Geryt besluit hem te volgen. Tijdens zijn tocht door de stad ontmoet hij verschillende bekenden, met wie hij praat over de manier waarop zij iets meekrijgen van de Hanzehandel.

Deze groep maakte de nog niet bestaande app tastbaar door een filmpje te maken van de verhaallijn. Een voice-over vertelde het verhaal, terwijl cartoon-Geryt zich door Hattem beweegt. Tot hilariteit van de zaal werd de brief uiteindelijk uitgedeeld aan de aanwezigen. De ontknoping ga ik natuurlijk niet verklappen, wie weet kunnen we deze verhalen binnenkort echt beleven in Hattem en Emmerik…

De Rijn bij Emmerik.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *