Nieuwjaarspuzzel

Puzzelen is één van mijn favoriete bezigheden tussen kerst en Oud&Nieuw. Legpuzzels, rebussen, en transcripties van middeleeuwse en vroegmoderne bronnen zijn bij mij favoriet. Dit jaar heb ik zelf een puzzel gemaakt. Alle vragen hebben te maken met mijn Hanzeproject; veel antwoorden op de vragen zijn terug te vinden in mijn blogs. De oplossing van de puzzel is één van de hoofdkenmerken van de regio die in mijn onderzoek centraal staat.

Het is een Filippine puzzel: door de antwoorden in te vullen vind je steeds een letter van de verticaal weergegeven eindoplossing. De kleine cijfertjes zijn een extra aanwijzing voor de gezochte letters: vakjes met hetzelfde kleine getal moeten dezelfde letter krijgen.

Ik wens jullie veel puzzelplezier en natuurlijk een heel mooi 2022!

Maartje

De puzzel is in ieder geval tot en met eind 2022 hier online te spelen. De bijbehorende afbeeldingen en een afdruk van de puzzel vind je hieronder:

 1. Volgens de Viabundus-routeplanner kon je in 1500 in ca. 3 dagen en 2 uur van Münster (Westfalen) naar de meimarkt van deze IJsselstad lopen.
 2. Van welke bisschop en landsheer was het zegel in afbeelding 1?
  Hij gaf in 1441 een geleidebrief af aan de gezanten van de Gelderse Hanzesteden die naar een vergadering van de Hanze in Lübeck gingen.
 3. In 1519 ging Derick, bode van de stad Deventer, naar bestuursleden van het kantoor van de Hanze uit Brugge. Deze bestuursleden bevonden zich op dat moment in Kampen. Bij die bestuursleden werden klachten gemeld van Hanzekooplieden die schot, een heffing, moesten betalen op goederen die zij in Antwerpen verhandelden. De kooplieden waren hier fel op tegen: volgens hen was dit in strijd met … van de Hanze.
  Welk woord is in afbeelding 2 rood omcirkeld?
  Dit is een fragment uit de stadsrekening van Deventer van 1519, waarin de kosten van Dericks reis zijn opgetekend. Onder de afbeelding staat een transcriptie van het stukje tekst met vraagtekens op de plek van het gezochte woord. Vul het antwoord in de puzzel in met de spelling uit 1519 (dus hoe het in de bron gespeld is).
  NB. In de bron worden afkortingen gebruikt. In de transcriptie zijn die afkortingen cursief uitgeschreven.
 4. Dit attribuut (weergegeven als rebus in afbeelding 3) kon door een stadsdienaar gebruikt worden om brieven in te dragen.
 5. Welk scheepstype is iconisch geworden voor de Hanze?
 6. Welke stad werd, net als drie andere steden uit Gelre en het Oversticht, in 1441 tijdens een vergadering van de Hanze in Lübeck officieel welkom geheten als Hanzestad?
 7. Deze kleinere Hanzestad werd over het algemeen door Nijmegen op de hoogte gesteld van Hanze-bijeenkomsten. Een stadsaangezicht door Blaeu (ca. 1649) is te zien in afbeelding 4.
 8. Hoe worden de vergaderverslagen van Hanze-bijeenkomsten genoemd?
 9. Deze Veluwse herberg stond al op een kaart uit ca. 1570, en hij bestaat nog steeds! Sinds het schrijven van de blog-post waarin hij genoemd wordt, ben ik deze herberg ook tegengekomen in de stadsrekening van Zutphen van 1469-1470. De herberg staat ook op de Viabundus-kaart met lange-afstandsroutes.
Afbeelding 1
Afbeelding 2

Item den selven dach Derick onsen boden mit onsen scriften, an den koepman to Brugge
to Campen gesant, In sake der besaten, to Antwerpen, an oer burgere gescheet, van den
guden to verschaten, tegens ??? der hanzen etcetera hem gegeven                      xx [20] butken

Afbeelding 3
Afbeelding 4

Eén antwoord op “Nieuwjaarspuzzel”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *