Over het project

In het Hanzeproject breng ik de ontwikkeling van de stedelijke netwerken in het gebied rond de rivieren Rijn, Maas, Waal en IJssel en hun relatie tot de Hanze in kaart. De Hanze had als samenwerkingsverband van steden en kooplieden van de dertiende tot in de zeventiende eeuw grote invloed op handel en politiek in Europa. Het onderzoek richt zich op de communicatie die tussen de steden plaatsvond. Op die manier gaan we de functie van de Hanze voor deze regio beter begrijpen en krijgen we inzicht in de verschillende rollen die individuele steden en stedengroepen speelden in het Hanzenetwerk.

Het onderzoek loopt van oktober 2018 t/m september 2022 aan de Radboud Universiteit, en is een promotieproject. Aan het einde van die tijd is niet alleen deze blog goed gevuld met nieuwe inzichten, maar schrijf ik ook een proefschrift waarin ik de onderzoeksresultaten deel. Prof. dr. Dolly Verhoeven en prof. dr. Hanno Brand zijn mijn promotoren; dr. Christiaan van Bochove is copromotor.

Veel steden zijn op zoek naar meer informatie over de Hanzegeschiedenis van hun stad. Daarom wordt het project financieel ondersteund door:

Provincie Gelderland, Provincie Limburg, Provincie Overijssel, Gemeente Arnhem, Gemeente Apeldoorn, Gemeente Deventer, Gemeente Elburg, Gemeente Harderwijk, Gemeente Nijmegen, Gemeente Roermond, Gemeente Venlo, Gemeente Zutphen, Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, Stichting Fonds A.H. Martens van Sevenhoven en de Radboud Universiteit (onderzoeksinstituut voor Historical, Literary and Cultural Studies).

In dit filmpje vertel ik kort over mijn promotieproject.