Over het project

In het Hanzeproject breng ik de ontwikkeling van de stedelijke netwerken in het gebied rond de rivieren Rijn, Maas, Waal en IJssel en hun relatie tot de Hanze in kaart. De Hanze had als samenwerkingsverband van steden en kooplieden van de dertiende tot in de zeventiende eeuw grote invloed op handel en politiek in Europa. Het onderzoek richt zich op de communicatie die tussen de steden plaatsvond. Op die manier gaan we de functie van de Hanze voor deze regio beter begrijpen en krijgen we inzicht in de verschillende rollen die individuele steden en stedengroepen speelden in het Hanzenetwerk.

Het onderzoek loopt van oktober 2018 t/m september 2023 aan de Radboud Universiteit, en is een promotieproject. Aan het einde van die tijd is niet alleen deze blog goed gevuld met nieuwe inzichten, maar schrijf ik ook een proefschrift waarin ik de onderzoeksresultaten deel. Prof. dr. Dolly Verhoeven en prof. dr. Hanno Brand zijn mijn promotoren; dr. Christiaan van Bochove is copromotor.

In dit filmpje vertel ik kort over mijn promotieproject.

Transcripties

Binnen het Hanzeproject helpen mensen op vrijwillige basis mee bij het maken van transcripties van vijftiende, zestiende en zeventiende-eeuwse documenten uit de stadsarchieven. Zonder hun hulp zou ik bij lange na niet zoveel archiefbronnen kunnen gebruiken voor mijn onderzoek. Gemaakte transcripties worden gedeeld via de websites van de archiefinstellingen waar de originelen bewaard worden.

Inmiddels zijn er binnen de periode 1400-1650 transcripties gemaakt van delen uit de stadsrekeningen uit Deventer, Nijmegen, Venlo en Zutphen. Dit betreft vooral de jaren die eindigen op een 4 en op een 9, dus bijvoorbeeld 1449 en 1454. Er wordt nog gewerkt aan transcripties voor Arnhem, Elburg, Harderwijk, Venlo en Wesel om de contacten tussen de steden in dit gebied goed in beeld te krijgen. Hiervoor is extra hulp nog zeer welkom!

De meest recente versie van de volledig getranscribeerde Cameraarsrekeningen van Deventer (175 jaar in de periode 1449-1625) zijn hieronder te downloaden als doorzoekbare pdf. Je kunt ze ook lezen naast de originele bron op de website van het HCO. Klik daarvoor in de inventaris van de Cameraars op het jaar dat je wilt inzien. Deze transcripties zijn gemaakt door Hetty Krol en Rinus Prinsen.

Voorbeeld van de priegelletters die de vrijwilligers doorploegen.

Projectpartners

Veel steden zijn op zoek naar meer informatie over de Hanzegeschiedenis van hun stad. Daarom wordt het project financieel ondersteund door:

Provincie Gelderland, Provincie Limburg, Provincie Overijssel, Gemeente Arnhem, Gemeente Apeldoorn, Gemeente Deventer, Gemeente Elburg, Gemeente Harderwijk, Gemeente Nijmegen, Gemeente Roermond, Gemeente Venlo, Gemeente Zutphen, Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, Stichting Fonds A.H. Martens van Sevenhoven, Erfgoedplatform Apeldoorn en de Radboud Universiteit (RICH, Radboud Institute for Culture & History).