Over Maartje A.B.

In 2014 kwam ik in het archief van Harderwijk op het spoor van een serie aanhoudingen op de Zuiderzee in 1543. Het regende in Harderwijk klachten namens getroffen kooplieden uit Hanzesteden rond de Oostzee en het dichterbij gelegen Overijssel. Terwijl ik steeds meer ontrafelde van wat zich had afgespeeld, groeide mijn interesse voor Hanzegeschiedenis. In de jaren daarna werd ik een trouwe bezoeker van het jaarlijkse congres van de Hansischer Geschichtsverein.

Mijn bachelor en onderzoeksmaster Geschiedenis heb ik behaald bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, met een onderzoeksstage bij het Sonttolregistersproject aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens mijn master kwam ik erachter dat we van veel steden in Overijssel en Gelderland weten dat ze bij de Hanze betrokken waren, maar dat vaak onduidelijk is wat dat precies betekende voor de stad en haar inwoners. Samen met Dolly Verhoeven, Christiaan van Bochove en Hanno Brand heb ik daarom het huidige Hanzeproject opgezet.

Na mijn afstuderen bereidde ik het project verder voor als junior onderzoeker aan de Radboud Universiteit. Daarnaast was ik betrokken bij het project “Maak de Surinaamse slavenregister openbaar”, waarin we de registers die bewaard zijn gebleven van vrijwel alle mensen die tussen 1830 en 1863 in Suriname in slavernij leefden online doorzoekbaar maakten. Op het platform Velehanden.nl bood ik de ca. 500 vrijwilligers ondersteuning. De door hen ingevoerde data maakte ik vervolgens goed doorzoekbaar. Die database is online raadpleegbaar via het Nationaal Archief.

En nu is het eindelijk zover, het Hanzeproject is gestart!

De resultaten van mijn onderzoek wil ik niet alleen in academische tijdschriften publiceren, maar ook delen met een publiek buiten de wetenschap. Daarom zal ik ongeveer eens per maand hier mijn onderzoekservaringen met jullie delen. Ik hoop dat ik je daarmee net zo enthousiast kan maken over de geschiedenis van de Hanze in deze regio als ik!

En die gekke achternaam, is die echt? Jawel! Twee hoofdletters en twee punten, daar moet ik het mee doen. Je spreekt het overigens gewoon uit als “aabee”. De naam en mijn vader komen oorspronkelijk uit Groningen. Hoe de naam ontstaan is, en of het ooit inderdaad een afkorting is geweest, is voer voor verder onderzoek.

Over de serie aanhoudingen op de Zuiderzee bij Harderwijk schreef ik een artikel dat verschenen is in Bijdragen en Mededelingen Gelre 2016 met de titel ‘Handel en transport in tijden van oorlog. Een analyse van een internationaal conflict voor de Gelderse Zuiderzeekust in 1543’.